حمایت آسیاتک از رقابتهای قهرمانی بوچیای بانوان کشور

Jahan e-Sanat - - News -

هشتمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور بوچیا بانوان، انتخابی تیم ملی جوانان با حمایت این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت انتقال دادههای آســیاتک،این رقابتها از تاریخ 7 تا 9 مردادماه 1396 در محل فدراسیون جانبازان و معلولین با شــرکت 39 ورزشکار در رده سنی 13 تا 19 سال و به نمایندگی از 12 استان کشور برگزار شد. ورزشکاران در این مسابقات به منظور حضور در اردوهای تیم ملی برای مســابقات پاراآســیایی جوانان به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات از سوی شرکت آسیاتک جوایزی به برندگان جهت حمایت از جامعه ورزش جانبازان و معلولین اهدا شد.

گفتنی است ورزش بوچیا نوعی ورزش ویژه معلوالن جسمی- حرکتی است که ورزشکاران برحسب تواناییهای فیزیکی- عملکردی در چهار کالس ورزشی با یکدیگر به رقابت میپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.