کسب رتبه دوم کشوری مخابرات منطقه مرکزی

Jahan e-Sanat - - News -

در ارزیابی عملکرد سال ۵9۳۱، مخابرات منطقه مرکزی در بین مناطق مخابراتی کشور موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد. در همین راستا سراییان، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اهدای لوح تقدیر از مدیریت و کارکنان مخابرات منطقه مرکزی تقدیر کرد. روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی با صدور بیانیهای کسب این موفقیت ارزشمند را به تمامی همکاران مخابرات تبریک گفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.