نمایش «آپاندیس» در مونترال

Jahan e-Sanat - - News -

فیلم ســینمایی «آپاندیس» به کارگردانی حسین نمازی در بخش مسابقه چهلویکمین جشنواره جهانی فیلم مونترال بهنمایش درمیآید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، این فیلم به پخشکنندگی بنیاد سینمایی فارابی که پیش از این در بخش «پانورامای سینمای آســیا و کشورهای اسالمی» جشنواره جهانی فیلم فجر حضور داشت، در نخستین نمایش بینالمللی خود در بخش مسابقه سینمای جهان جشنواره مونترال روی پرده میرود.این جشنواره تنها رویداد رده رقابتی بینالمللی آمریکایشمالی در تقویم فیاپف محسوب میشود و در ادوار گذشته نیز با عرضه فیلمهایی مانند «بچههای آسمان»، «رنگ خدا»، «باران» و «ســینما نیمکت» در بخش اصلی رقابتی نقش بهســزایی در معرفی سینمای نوین ایران به مخاطبان جهانی داشته است.

چهلویکمین جشنواره جهانی فیلم مونترال از2 تا۳۱ شهریور در کشور کانادا برگزار میشود.

در «آپاندیــس» آنا نعمتی، امیرعلــی دانایی، رضا اکبرپور، پردیس منوچهری، مرجان مومنی، محمدعلی کیانی، مرتضی علی عباس میرزایی، صحرا اسدالهی، سیمون سیمونیان ...و به ایفای نقش پرداختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.