حمله انتحاري به كاروان ناتو در كابل

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - سه غيرنظامي و يك سرباز ناتو در اثر يك حمله انتحاري جديد به كاروان خودروهاي نظامي اين ائتالف در نزديكي كابل كشته و پنج سرباز ديگر ناتو و يك مترجم هم زخمي شدند.

به گفته مقامهاي افغانستان، اين حمله انتحاري در منطقه قرهباغ واقع در ۰۵ كيلومتري شمال كابل روي داده است. اين حمله تنها دو روز پس از انفجار خونيني در مسجد هرات روي داد كه طي آن دستكم ۰۳ نفر كشته شدند. دوشنبه گذشته هم يك عامل انتحاري دو نفر را در نزديكي سفارت عراق در كابل كشت.

مقر فرماندهي ناتو در افغانستان با انتشار بيانيهاي اعالم كرد، حمله زماني روي داد كه نيروهاي مشــترك ناتو و ارتش افغانســتان مشغول گشتزني بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.