عینک آفتابی که برق تولید میکند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- محققان آلمانی عینک آفتابی مجهز به سلولهای خورشیدی ارگانیک ساختهاند. این عینک قابلیت تولید ۰۰۲ میلی وات برق دارد.

بــه گزارش نیواطلس، برای آنکه بتــوان موبایل را هنگام حرکت با انرژی خورشیدی شارژ کرد، تنها راه ممکن آن است که کاربر سلولهای خورشیدی را مانند لباس به تن کند.

در همین راستا محققان موسسه کارلزرو در آلمان عینک آفتابیایی ســاختهاند که با استفاده از انرژی خورشــیدی، برق تولید میکند. در حقیقت شیشههای این عینک عالوه بر محافظت از چشم به عنوان سلول خورشیدی عمل میکنند.

در این محصول به جای سلولهای خورشیدی سیلیکونی، سلولها از نوع ارگانیک آن ساخته شده است. این نوع سلولها شفاف، انعطافپذیر و سبک هستند. میتوان آنها را در اشکال و رنگهای مختلف نیز ساخت. هریک از ســلولهای خورشیدی حدود شش گرم وزن و 6/۱ ضخامت دارند. این ســلولها به طور تجاری برای آن ساخته شدهاند که در قاب عینک جا بگیرند.

قاب این عینک نیز دارای بخشهای الکترونیکی مانند میکروپردازشگر، دو حسگر و دو صفحه نمایش است. شیشههای عینک نیروی مورد نیاز برای فعال کردن این بخشهای الکترونیکی را تامین میکنند.

هر یک از شیشههای عینک میتوانند حدود ۰۰۲ میلیوات برق در فضای بســته تولید کنند. هر چند این میزان الکتریسیته چندان زیاد به نظر نمیرسد اما برای روشن کردن دستگاهی مانند سمعک یا گامشمار کافی است. میتوان از این فناوری در پنجره ساختمانها نیز استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.