عامل حمله سایبری واناکرای در آمریکا بازداشت شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- عامل حمله سایبری باجافزار موسوم به واناکرای در الس وگاس بازداشت شد.

به گزارش بیبیسی، «مارکز هوتچینز» عامل حمله سایبری واناکرای در الس وگاس آمریکا بازداشت شد.

باجافزار واناکرای توانســت طی یک حمله جهانی، بیش از ۰۳۲ هزار رایانه در ۰۵۱ کشور جهان را آلوده و اقدام به باجگیری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.