دولت زیر تیغ یارانه نقدی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

از ابتدای اجرای طرح واريز يارانه نقدی تاكنون هر فرد مشمول، حدود سه ميليون و 503 هزار و 500 تومان ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.