اردنيها خواستار تعطيلي سفارت اسراييل

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- شهروندان اردني با برگزاري تظاهراتي خواهان اخراج سفير اسراييل از اين كشور و تعطيلي سفارت اسراييل در امان شدند.

شهروندان اردني پس از اقامه نماز جمعه از مسجد كالوتي در منطقه رابيه در پايتخت اردن به سوي سفارت اسراييل راهپيمايي كردند. آنها در جريان اين راهپيمايي خواهان تعطيلي سفارت اسراييل و لغو توافقنامه خريد گاز از اسراييل شدند.

تظاهركنندگان با در دست داشتن پالكاردهايي كه روي آن نوشته شده بود «ملت اردن ميخواهند توافقنامه لغو شود»، تاكيد كردند كه خريد گاز از اسراييل به مثابه اشغال امان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.