نماینده سوییس در اسکار 2018 معرفی شد

Jahan e-Sanat - - News -

فیلم «فرمان الهی» به عنوان نماینده ســوییس در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار انتخاب شد.

فیلم «فرمان الهی» ساخته پترا ولپ که امسال در جشنواره فیلم ترایبکا موفق به کسب سه جایزه اصلی از جمله بهترین فیلم شد، نماینده سینمای کشور سوییس در نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار خواهد بود.

داستان فیلم که در ســال 1981 در روستایی کوچک در سوییس اتفاق میافتد با بازی ماری لونبرگر درباره زنی است که برای رسیدن به زنان به حق رای در این منطقه تالش میکند.

این فیلم که در ســینماهای سوییس اکران بسیار موفقی داشت، در مجموع بیش از 300 هزار بلیت در این کشور فروخته است و در جوایز ملی سینمای سوییس نیز جوایز بهترین بازیگر زن و بازیگر نقش مکمل زن را به دست آورد اما در شاخه بهترین فیلم، رقابت را به انیمیشــن «زندگی من به عنوان یک کدوی سبز» واگذار کرد.

آخرین مهلت معرفی فیلم از سوی کشورها برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی دوم اکتبر 10( مهرماه) است و آکادمی اسکار پس از بررسی فیلمهای واجد شرایط برای رقابت در این شاخه را معرفی میکند.

در ابتدا 9 فیلم به فهرست بلند راه خواهند یافت و در انتها پنج فیلم به عنوان نامزدهای نهایی بهترین فیلم خارجی سال انتخاب میشود.

تاکنون تنها کشور سوییس نماینده خود را برای اسکار 2018 انتخاب کرده است.

مراسم نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز چهارم مارس 14( اســفند) برگزار خواهد شد. سال گذشته اصغر فرهادی با فیلم «فروشنده» توانست دومین اسکار خارجی را برای سینمای ایران به ارمغان بیاورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.