مهمانسرای دو دنیا

Jahan e-Sanat - - News -

اریک امانوئل اشمیت نویسنده، نمایشنامهنویس و کارگردان فرانسوی- بلژیکی در سالهای اخیر محبوبیت بسیار زیادی مخصوصا در دنیای تئاتر کسب کرده است. نمایشنامههای او در بیش از پنجاه کشور در سراسر دنیا به روی صحنه رفتهاند و جوایز متعددی را کسب نمودهاند. او که دکترای فلسفه دارد، مضامین فلسفی را به سادگی با داستانهای خود میآمیزد.

از جمله جوایزی که به اشــمیت تعلق پیدا کرده اســت جایزه تئاتر مولیر، داستاننویسی گنکور و آکادمی بالزاک هستند. او بیشتر با نمایشنامههای موفق شناخته میشود ولی در زمینه رماننویسی نیز دستیافتهای چشمگیر داشته است. در سال 2003 فیلمی بر مبنای رمان موسیو ابراهیم و گلهای قرآن ساخته شد که جایزه بهترین بازیگر سزار را در کارنامه خود دارد. به عقیده خودش، نمایشنامه نوشتن او بسیار سریع است اما وقت زیادی صرف میکند تا رمان و داستان کوتاهی بنویسد که خودش آنرا شایسته چاپ بداند.

اشمیت در خانوادهای بیدین متولد شد و اهمیت دین همواره در آثارش هویداست. به طور مثال در روایت میالرپا به آیین بودایی تبتی، در موسیو ابراهیم و گلهای قرآن به آیین تصوف (از شاخههای اسالم) و یهودیت، در اسکار و بانوی صورتیپوش به مسیحیت و در فرزند نوح به یهودیت و مسیحیت پرداخته است. او سرانجام خود را مسیحی معرفی کرده است.

بسیاری از آثار اشمیت بارها توسط انتشارات مختلف در ایران به ترجمه و چاپ رسیدهاند. برجستهترین این کتابها عبارتند از: اسکار و بانوی صورتیپوش، موسیو ابراهیم و گلهای قرآن، پرنسس پابرهنه، زمانی یک اثر هنری بودم، خرده جنایتهای زناشوهری، کنسرتویی به یاد یک فرشته و مهمانسرای دو دنیا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.