فجرسپاسی در لیگ یک ماندنی شد

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلكس چالش

در آستانه آغاز رقابتهای لیگ دسته یک، تکلیف بازی جنجالی تیمهای فجرسپاسی و آلومینیوم اراک مشخص شد.

هفته آخر رقابتهای لیگ دسته یک در فصل گذشته تقریبا شرایطی مشابه تمام لیگهای دنیا داشت. هر چند چهره قهرمان مشخص شده بود اما هنوز بعضی تیمها برای صعود به لیگ برتر و برخی برای نیفتادن تالش میکردند. در این میان بازی تیمهای فجرسپاسی شیراز با آلومینیوم اراک و خیبر خرم آباد مقابل خونهبهخونه از اهمیت زیادی برای مشخص شدن آخرین تیم سقوطکننده از لیگ یک به لیگ دسته دو داشت.

با نتایجی که در این دو بازی رقم خورد (پیروزی سه بر دو فجرسپاسی مقابل آلومینیوم و شکست چهار بر دو خیبر خرمآباد برابر خونهبهخونه) تیم لرستانی به دسته دو سقوط کرد و تیم قدیمی شیراز در لیگ یک ماند. بعد از این بازی بود که مسووالن تیم خیبر خرمآباد با استناد به عملکرد بعضی بازیکنان آلومینیوم مدعی شدند که بین تیمهای فجرسپاسی و تیم اراکی تبانی صورت گرفته تا با برد فجر و ماندنش در لیگ یک، خیبرخرمآباد به لیگ دسته دو سقوط کند. هر چند به نظر میرسید تمام دالیل تیم خرمآبادی برای طرح موضوع تبانی، گلهای خورده تیم اراکی بود با وجود این پس از طرح ادعا، کمیته اخالق فدراسیون فوتبال برای بررسی موضوع کار خود را آغاز کرد و اکنون در آستانه شروع فصل جدید لیگ یک، برای این کمیته محرز شد که تبانی قابل اثباتی در بازی تیمهای شیرازی و اراکی رخ نداده و نمیتوان بر اساس ادعاهایی که مدرکی به همراه ندارد، نتیجه گرفت که تبانی بین دو تیم رخ داده است.

اصوال تبانی از جمله موضوعاتی است که برای اثبات آن باید مدارک متقن و محکمی وجود داشــته باشد و فیفا تاکید زیادی دارد که فدراسیونهای عضو با مقوله تبانی با جدیت برخورد کنند، البته در صورتی که بتوانند با مدرک، این تبانیها را ثابت کنند؛ دقیقا مانند آنچه بارها در شرق آسیا رخ داده است.کمیته اخالق فدراسیون فوتبال هم بر اساس همین دستورالعمل و در راســتای مبارزه با فســاد در فوتبال از زمان اعالم شکایت تیم خیبر خرمآباد، تالشهای خود را برای بررســی این موضوع آغاز کرد اما پس از حدود سه ماه بررسی این موضوع، کمیته اخالق فدراسیون فوتبال پس از موشکافی ادعاهای مطرح شده و صحبت با طرفهای مختلف این پرونده، حکم به برائت تیمهای فجرسپاسی و آلومینیوم اراک داد. با این شرایط و با بررسی دقیق این موضوع، تیمهای شرکتکننده در لیگ یک میتوانند مطمئن باشند که همه اتفاقات در مسابقات پرحاشیه و پرخبر لیگ یک به دقت توسط مراجع ذیصالح مورد بررسی قرار میگیرد. ونگر: چلسی امسال هم مدعی جدی قهرمانی است آلگری: اصال نگران باخت در بازی دوستانه نیستم مدافع بایرن مونیخ به اشتوتگارت پیوست دنی آلوس: نیمار باعث شد به پاریسنژرمن بیایم آلگری: الکس ساندرو فروشی نیست آشتیانی: چرا وزیر دولت تدبیر و امید از دوشغلهها استفاده میکند، مگر قحطالرجال است دنی آلوس: دخالتی در آمدن نیمار به پاریسنژرمن نداشتم برد درخشان لیورپول مقابل اتلتیک بیلبائو

(منبع: خبرگزاریهای داخلی)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.