فریب زرق و برق تهران را نخور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بازیکن جوان استقالل رکورد جوانترین بازیکن آبیهای پایتخت را شکست. اســتقالل جمعه گذشته به مصاف تیم استقالل خوزستان رفت و مهدی قائدی، بازیکن جوان آبیهای پایتخت از اواسط نیمه دوم به میدان رفت. او هنگام بازی ۸۱ سال و هفت ماه و ۰۳ روز از تولدش گذشته بود و به این ترتیب رکورد امید نورافکن را در استقالل و در بازیهای لیگ برتر شکست.

امید نورافکن در سال 4۹ مقابل صبای قم به میدان رفت و در آن زمان ۸۱ سال و هشت ماه و ۲۱ روز از تولدش گذشته بود. البته امید نورافکن مقابل ملوان و در جام شهدا هم در سال ۳۹ به میدان رفته بود و با احتساب آن بازی که در آن ۷۱ سال و سه ماه و ۳۱ روز از عمرش گذشته بود، همچنان رکورددار جوانترین بازیکن تاریخ استقالل است. پیشکسوت تیم فوتبال استقالل از مسووالن این تیم خواست مراقب بازیکن جوان آبیپوشان باشد تا مسیر را اشتباه نرود. مجاهد خذیراوی میتوانست اگر بهترین فوتبالیست ایران در زمان خودش نباشد، حداقل یکی از بهترینها باشد. به قول خودش، اگر میگذاشتند و او را از مسیر درست منحرف نمیکردند، قطعا یکی از بازیکنان ماندگار در تاریخ فوتبال ایران میشد. خیلیها ستاره نوجوان و بوشهری استقالل را که با کمتر از ۰۳ دقیقه بازی در این تیم ضریب محبوبیتش بسیار باال رفت را با این بازیکن پیشین آبیها مقایسه میکنند و او را مجاهدی جدید برای استقالل میدانند. خذیراوی خطاب به قائدی میگوید: من در همین شرایط بودم اما نگذاشتند در فوتبال پیشرفت کنم و سرنوشتم کال تغییر کرد. االن چیزی جز حسرت گذشته برایم باقی نمانده است. دوست ندارم خدای ناکرده قائدی هم تجربهای شبیه من داشته باشد. او باید از حاشیه دوری و فقط به فوتبال فکر کند. توصیه او به قائدی جای تامل دارد: قائدی باید مراقب دوستانش باشد. آنهایی که به او نزدیک میشوند. نباید فریب بخورد. نباید فریب زرق و برق تهران، شهرت و پول را بخورد. او االن در شرایطی است که دام سر راه او زیاد پهن میشود. مهدی باید بسیار باهوش باشد و به هیچوجه وارد حاشیه نشود. او در شرایطی قرار گرفته که حتما لحظه به لحظه پیشنهاداتی خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.