مورینیو پرخرجترین مربی تاریخ دنیای فوتبال

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سرمربی شیاطین سرخ به اولین مربی دنیای فوتبال تبدیل شده که به حد یک میلیارد پوند هزینه در نقلوانتقاالت دست یافته است.

با خرید بازیکنانی نظیر روملو لوکاکو، نمانیا ماتیچ و ویکتور لیندلوف توســط منچستریونایتد، حاال ژوزه مورینیو اولین مربی دنیای فوتبال است که به رکورد یک میلیارد پوند در بازار نقل و انتقاالت رسیده است. این مربی 4۵ ساله پرتغالی طی ۷۱ فصل حضور در باشــگاه های اروپایی، هزینه های بسیار زیادی را برای جذب بازیکنان مختلف انجام داده و حاال پرخرج ترین مربی تاریخ دنیای فوتبال محسوب میشود.

پس از وی کارلو آنچلوتی حضور دارد که در طول ۲۲ فصل سرمربیگری در اروپا، ۰۷۹ میلیون پوند خرج روی دست باشگاهها گذاشته و احتماال او نیز به زودی وارد باشگاه یک میلیاردیها بشود.

نکته قابل توجه در این میان حضور پپ گواردیوال در جایگاه سوم جدول است. مربی اسپانیایی با وجود آنکه تنها ۹ سال از عمر سرمربیگریاش سپری شده است حدود ۰۶۸ میلیون پوند در تیمهای بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتی خرج کرده و به نظر میرسد این مربی به زودی با اختالفی قابل توجه رقبای خود را پشت سر بگذارد. در واقع میانگین نزدیک به ۰۶ میلیون یورو در سال برای ژوزه مورینیو، بسیار کمتر از میانگین ۵۹ میلیون یورویی پپ گواردیوال در طول سال است که به نوعی نشاندهنده پرخرجتر بودن مربی سابق بارسلوناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.