تکرار ماجرای تلخ مبارزه دختر ایرانی در قفس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- اتفاقی که سال گذشته در مبارزات غیرقانونی برای یک دختر نوجوان ایرانی رخ داد و باعث جریحهدار شدن احساسات مردم شد، این بار برای یک پسر خردسال رخ داده است! خردادماه سال گذشته در جریان یک دوره مسابقات حرفهای داخل قفس دختر رزمیکار اما آماتور ایرانی برابر حریف حرفهای خود به بدترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. همان جریان یکبار دیگر و باز هم در همان کشور برای پسری نوجوان اتفاق افتاد. مهرشاد هدایتی با پرچم ایران شنبه گذشته تحت عنوان یک دوره رقابت حرفهای اما غیراستاندارد وارد قفس شد و در همان دقایق اولیه بازنده شد و به شدت هم آسیب دید. متاسفانه فردی که سال گذشته هم در جریان اعزام آرینا مافی دخالت مستقیم داشت، این بار نیز شرایط چنین اعزامی را فراهم کرده و به نظر میرسد برخوردهایی که سال قبل با وی صورت گرفت، اثربخشی الزم را نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.