جناب آقای دكتر ابوالفضل زارعیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بدینوســیله از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی کمال تقدیر و تشــکر را دارم و از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما و خانواده محترمتان را خواستارم. سرپرست روزنامه «جهان صنعت» استان اصفهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.