27 نفر از عناصر گروهك تروریستي داعش دستگير شدند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ولیعصر(عــج) و همزمان با دهه مبارک کرامت و در آستانه تحلیف ریاستجمهوري اسالمي ایران، سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند یک گروه تروریستي وابسته به داعش را که قصد انجام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.