محمد‌مرسی:‌من‌هنوز‌ریی ‌سجمهورم

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- رییسجمهور پیشین مصر بار دیگر محاکمه خود در دادگاهی عادی را در شرایطی که هنوز خود را رییسجمهور مصر میداند، درست ندانست و تاکید کرد که برای محاکمه روسای جمهور ساختار مشخصی طبق قانون اساسی وجود دارد. این در حالی است که دادگاه کیفری قاهره جلسه بعدی متهمان پرونده جاسوسی برای قطر را به دهم سپتامبر (۹۱ شهریور) موکول کرد.

محمد مرسی در دادگاه کیفری قاهره در اولین جلسه محاکمه دوباره گفت: با وجود احترامی که برای این دادگاه قائل هســتم اما این دادگاه درخور و مناسب محاکمه من نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.