افزایش‌تلفات‌مهاجران‌در‌مرز‌آمریکا-‌مکزیک

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- آمارهــای سازمان ملل حاکی از آن است که نرخ مرگومیر مهاجران در مرز آمریکا- مکزیک افزایش ۷۱ درصدی داشته است.

در بررسی سازمان ملل آمده است در هفت ماه نخست۷۱۰۲ در مقایسه با سال قبل تعداد بیشتری از افرادی که قصد داشتهاند از مکزیک به آمریکا مهاجرت کنند جان خود را از دست دادهاند. سازمان بینالمللی مهاجرت اعالم کرده است: تعداد مرگ و میرهای مهاجران در مرز آمریکا – مکزیک از ۴۰۲ مورد در هفت ماه نخست سال ۶۱۰۲ به ۲۳۲ مورد در همین بازه زمانی در سال ۷۱۰۲ افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.