یازدهمین جشن منتقدان سینمایی ۶۲ مرداد برگزار میشود

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- یازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۶۲ مردادماه برگزار خواهد شد.

بنا بر اعالم جعفر گودرزی، دبیر یازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، جشن یازدهم عصر روز پنجشنبه۶۲ مردادماه در سالن شهید بهنام محمدی نویسندگان آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

نشست خبری جشن یازدهم نیز در فاصله پنج روز تا مراسم اهدای جوایز، صبح شــنبه ۱۲ مردادماه در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (حجاب) برگزار میشود و طی آن، ضمن رونمایی از پوستر این دوره، سیاستها و جزییات برنامههای جشن برای اهالی رسانه تشریح خواهد شد.

یازدهمین جشــن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۶۲ مردادماه به دبیری جعفر گودرزی برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.