بهرهبرداري رسمي از خط انتقال گاز دامغان به ساري

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با بهرهبرداري از خط لوله گاز دامغان – كياسر – نكا، شير انتقال گاز به مازندران توسط وزيرنفت در روستاي «پنبه چوله ساري» باز شد. خط لوله دامغانكياسر- نكا(ساري) با هدف پايداري گاز مشتركين مازندران با ظرفيت 40 ميليون مترمكعب در روز از سوي پيمانكاران داخلي ساخته شده است. اجراي اين طرح كه از زمستان سال 86 و پس از نخستين بدعهدي كشور تركمنستان در تامين گاز مورد نياز در دستور كار قرار گرفت، در سال 95 با دستور ويژه وزير نفت پس از قطع گاز تركمنستان سرعت گرفت. ميانگين روزانه مصرف گاز در مازندران 22 تا 26 ميليون مترمكعب در روز است كه با جريان گاز در خط انتقال، ديگر نيازي به واردات روزانه حدود 10 ميليون مترمكعب گاز تركمنستان نيست. اين گزارش حاكي است: با افتتاح اين خط لوله، افت فشار و قطعي گاز استانهاي شمالي در زمستان برطرف شده و كشور از وابستگي به گاز تركمنستان بينياز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.