قتل عضو شورا و همراهش در چابهار

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا-بخشدارمركزيچابهاردرجنوبسيستانوبلوچستانگفت:نصير بلف هوت يكي از اعضاي منتخب دوره پنجم شوراي اسالمي روستاي كمب چابهار و فرد همراهش با ضرب گلوله افراد ناشناس، روز يكشنبه در شهر چابهار كشته شدند.عبداللطيف شيخزاده افزود: اين حادثه در خيابان قدس نزديك بيمارستان امام علي (ع) رخ داد كه افراد ناشناس با استفاده از سالح گرم، خودروي۵0۴ عضو منتخب شوراي اسالمي روستاي كمب را هدف قرار دادند. در اين حادثه هولناك و غمانگيز دو نفر كشته شدند. روستاي كمب در پنج كيلومتري شهر چابهار بيش از۳۲ هزار نفر جمعيت دارد و ضاربان پس از انجام قتل از صحنه متواري شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.