آخرش میخوای چی کاره بشی؟

Jahan e-Sanat - - News -

محمد تاجالدین- تقویم را که ورق میزنم، دقیقا شش سال و سه ماه از اولین روز کاریام در مطبوعهای حرفهای میگذرد. شش سال و سه ماه است که هر روز با خبر و رسانه درگیرم و صبحم را

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.