پیام توئیتری رییسجمهور به مناسبت روز خبرنگار

Jahan e-Sanat - - News -

رییسجمهور روز خبرنگار را تبریک گفت. حسن روحانی با اشاره به روز خبرنگار در توئیتر خود نوشت: به توسعه نخواهیم رسید مگر اینکه خبرنگار بتواند به خوبی مرزبان آرمانها، آزادی، اخاق، قانون، شفافیت و حقوق شهروندی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.