افزايش قيمت کاالهای ديجيتال

Jahan e-Sanat - - News -

«جها‌نصنعت»- هفته جاري قيمت برخي لپتاپهاي بازار با افزايش نسبت به هفته گذشته مواجه شده است.

قيمت برخي از لپتاپهاي بازار به شرح زير است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.