شاه ماهي ليورپول در تور بارسلونا افتاد؟

Jahan e-Sanat - - News -

يك تيم از نمايندههاي بارسا براي مذاكره با باشگاه ليورپول ديروز عازم انگليس شده است. جذب كوتينيو از سوي بارسلونا به واقعيت نزديك ميشود؛ اتفاقي كه تا همين چند هفته قبل غيرممكن به نظر ميرسيد و با مخالفت جدي باشگاه ليورپول مواجه شده بود، حاال در شرف وقوع است.

بارسلونا چند روز قبل در لندن با مديربرنامههاي كوتينيو به توافقات نهايي رسيد ولي مشكل، راضي كردن باشگاه ليورپول بود.

هفته گذشته اعالم شد مديريت ليورپول نيز مخالفتي با فروش كوتينيو با رقمي بالغ بر 100 ميليون يورو ندارد و تنها مخالف اين انتقال، يورگن كلوپ است. سرمربي آلماني ليورپول كه برنامه ويژهاي براي استفاده از كوتينيو در فصل آتي تدارك ديده بود، حاال در آستانه از دست دادن ستاره برزيلي تيمش قرار دارد.

طبق ادعاي موندودپورتيوو، اســكار گارائو (مدير داخلي)، رائول سانيههي (مدير بخش فوتبال) و خاوير بورداس (مدير اقتصادي) از طرف بارسلونا به انگليس رفتهاند تا كار انتقال كوتينيو را نهايي كنند. ستاره برزيلي اعالم كرده دوست دارد جدايياش از ليورپول كال دوستانه و با رضايت باشگاه باشد.

پيشنهاد بارسلونا احتماال ‪10+ 90‬ ميليون يورو خواهد بود و با توجه به اينكه توافق با خود بازيكن انجام شده، به نظر نميرسد مقاومت چنداني از سوي باشگاه ليورپول صورت گيرد. باشگاه انگليسي البته بيميل نيست در اين بين يك بازيكن از بارسا را وارد پروسه انتقال كوتينيو كند. آندره گومس، دنيس سوارز و حتي آردا توران ميتوانند بازيكن موردنظر قرمزها باشند.

هدف بارسلونا قطعي كردن انتقال كوتينيو و معرفي او پيش از روز شنبه است تا حتي بتواند از او در برابر رئال در بازي رفت سوپركاپ اسپانيا هم استفاده كند. بارسا پــس از جذب كوتينيو، تمام تمركز خــود را روي جذب عثمان دمبله از دورتموند خواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.