پايان بررسي طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمريكا در كميسيون امنيت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نايبرييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از اتمام بررسي طرح مقابله با اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا در منطقه در اين كميسيون خبر داد و گفت كه اين طرح به هيات رييسه ارجاع شــده است. كمال دهقاني اظهار داشت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پيش از آغاز جلسه علني، جلسهاي براي ادامه بررسي جزييات طرح مقابله با اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا در منطقه برگزار كرد. به گفته وي در اين جلسه بررسي جزييات به اتمام رسيد و گزارش آن به هيات رييسه جهت قرار دادن در دستور كار مجلس ارجاع داده شد. دهقاني در پايان گفت: به احتمال زياد اين طرح در دستور كار جلسه يكشنبه هفته آينده مجلس قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.