جزییات‌مراسم‌اختتامیه‌جشنواره‌تئاتر‌سوره

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- مراسم اختتامیه بیستوپنجمین جشنواره تئاتر سوره فردا با اجرای کوروش سلیمانی و تقدیر از دو هنرمند حوزه تئاتر در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار میشود.

سوت پایانی این دوره از جشنواره فردا با حضور مسووالن عرصه هنر، هنرمندان و شرکتکنندگان جشنواره از ساعت 20:30 در تاالر اندیشه حوزه هنری زده میشود.

در مراسم اختتامیه بیستوپنجمین دوره جشنواره تئاتر سوره قرار است ازتاجبخشفنائیان،کارگردانتئاتروهمچنینخانوادهشهیداحمدیمقدم که از هنرمندان عرصه تئاتر کشورمان بوده است، تقدیر شود.

مراسم اختتامیه با اجرای کوروش سلیمانی، بازیگر سینما و تلویزیون برگزار میشود.

در این مراسم قرار است در بخش صحنهای به کارگردانی، بازیگری مرد و زن، طراحی لباس، طراحی پوستر، طراحی صحنه، طراحی گریم، ساخت موسیقی و در بخش خیابانی به طرح و ایده، کارگردانی، بازیگری زن و مرد، طراحی لباس و صحنه و ساخت موسیقی جایزه اهدا شود.

بیستوپنجمین جشنواره تئاتر سوره از 15 تا 19 مردادماه از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.