آتشسوزی خط لوله انتقال مایعات گازی در کریت کمپ اهواز مهار شد

Jahan e-Sanat - - News -

آتشسوزی خط لوله ۰۱ اینچ زیرزمینی انتقال مایعات گازی در منطقه کریت کمپ اهواز مهار شد. این خط لوله ساعت 53:۱۱ روز سهشنبه 7۱ مردادماه در محدوده عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون به دلیل فرسودگی دچار نشست و آتشسوزی شد که با واکنش سریع نیروهای عملیاتی، آتشسوزی مهار و کار ایمنسازی منطقه آغاز شد.در این حادثه هشت نفر دچار دودگرفتگی و مصدومیت شدند که به صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر دچار سوختگی شد که برای مداوا به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.