تخممرغ اجازه واردات گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-هياتدولتحقوقوروديتخممرغبامدتزمانوارداتمحدود را5 درصد تعيين كرد. براساس مصوبه هيات دولت، حقوق ورودي تخممرغ خوراكي با مجوز واردات تا پايان فصل پاييز تعيين شد.

بر اين اساس مهلت ثبت سفارش تخممرغ تا پايان آبانماه سالجاري پنج درصد تعيين شده و حداكثر مهلت ترخيص اين ماده خوراكي نيز تا پايان آذرماه در نظر گرفته شده است. همچنين در اين مصوبه آمده است با توجه به مابهالتفاوت محموله تخممرغهاي خوراكي وارداتي با تعرفه پنج درصد، توزيع آن زير نظر كارگروه تنظيم بازار خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.