از تكرار سوپرجام تا تقابل تراكتور- استقالل

Jahan e-Sanat - - News -

هفته سوم ليگ برتر فوتبال پنجشنبه با برگزاري سه ديدار و از ساعت۵۱:8۱ امروز با مصاف تيمهاي گسترش فوالد تبريز و سپيدرود رشت آغاز ميشود. شاگردان لوكا بوناچيچ در حالي به مصاف سپيدرود ميروند كه همچون حريفشان اندوختهاي از دو بازي ابتدايي خود در ليگ ندارند و به دنبال اولين دشت در ليگ هفدهم هستند.

دومين بازي هفته سوم نيز از ساعت ۰3:۰2 بين تيمهاي استقالل خوزستان و سايپا برگزار خواهد شد. وضعيت اين دو تيم در جدول يكسان بوده و شاگردان علي دايي همچون ياران عبداهلل ويسي يك برد و يك تساوي از دو بازي قبلي خود به دست آوردهاند. اهوازيها بعد از جدالي سخت مقابل شاگردان منصوريان پا به اين مسابقه ميگذارند و نارنجيپوشان سايپا نيز بعد از پيروزي خانگي مقابل صنعت نفت آبادان خودشان را آماده اين ديدار ميكنند.

اما در حساسترين بازي روز نخست هفته سوم، تيمهاي نفت تهران و پرسپوليس از ساعت ۵۴:۰2 در ورزشگاه تختي رودرروي يكديگر قرار ميگيرند تا بعد از ۰2 روز دوباره به مصاف يكديگر بروند. اين دو تيم سه هفته قبل در فينال سوپرجام بازي كردند و در نهايت شاگردان برانكو با نتيجه سه بر صفر از سد نفت گذشتند. نفتيها اما اين بار با چند تغيير به مصاف سرخپوشان پايتخت خواهند رفت. تيمي كه حميد درخشانهدايتآنرابرعهدهداردازبازيكنانيچونفشنگچي،آقازماني،بنگرونصرتي كه سابقه بازي در پرسپوليس را دارند، بهره ميبرد.

نفت تهران كه اين روزها به لحاظ مالي در بحران قرار دارد، در دو هفته ابتدايي ليگ يك برد و يك تساوي به دست آورده و مقابل تيمي قرار ميگيرد كه با كسب دو پيروزي مقابل فوالد خوزستان و تراكتورسازي تبريز وارد زمين خواهد شد. پرسپوليسيها در حالي آماده اين بازي ميشوند كه نيمنگاهي هم به تفاضل گل دارند تا بتوانند طعم صدرنشيني را بعد از دو هفته بچشند. „تقابل„منصوريان„با„تراكتورسازي منصوريان در حالي هفتمين تجربهاش را به عنوان سرمربي مقابل تراكتورسازي پشت سر ميگذارد كه سه شكست و يك پيروزي سهم او از اين تقابلها بوده است. استقالل تهران و تراكتورسازي تبريز در چارچوب هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.