كنترل‌ارتش‌سوريه‌بر‌بخ ‌شهاي‌وسيعي‌از‌ مرز‌با‌اردن

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- ارتش سوريه پنجشنبه گذشته كنترل كامل مناطق بياباني استان سويدا در مرز با اردن را در دست گرفت كه پيروزياي استراتژيك براي دولت دمشق محسوب ميشود.

از زمان آغاز عمليات در ماه مي گذشــته ارتش سوريه چهار هزار كيلومتر مربع از مرزهاي سوريه با اردن را آزاد كرده است. استان سويدا شــامل توافق آتشبسي كه روسيه و آمريكا اخيرا به آن دست يافته بودند، نميشود. يك منبع نظامي سوري اين پيشروي را پيروزياي بزرگ دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.