خاطرات پاييزي درجشنواره بينالمللي هند

Jahan e-Sanat - - News -

فيلم سينمايي «خاطرات پاييزي» محصول مشترك ايران، جمهوري چك و اوكراين به كارگرداني علي فخر موسوي و تهيهكنندگي سيدامير ســيدزاده و ويكتور ويلهلم توانست جواز حضور در بخش اصلي مسابقه جشنواره ‪Lake view international film festival«‬ » در ايالت پنجاب هند را به دست آورد.

اين جشنواره هر سال از ۸۲ آگوست (۶ شهريورماه) به مدت ۰۱ روز در شهر پنجاب هند برگزار ميشود.

امسال ۰۶ كشور دنيا متقاضي حضور در بخش اصلي اين جشنواره بودند كه از ميان آنها ۷۱ فيلم توانستند مجوز ورود به بخش اصلي مسابقه اين جشنواره را كسب كنند.

فيلم «خاطرات پاييزي» عاشقانهاي ضد جنگ است كه در بخش هنر و تجربه جشنواره سي و پنجم فيلم فجر و سيوپنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر حضور داشت و در نوبت اكران پاييزي سينماهاي گروه هنر و تجربه ايران قرار دارد. اين فيلم تاكنون جوايز متعددي همچون ديپلم افتخار و نشان يادبود سازمان حمايت از قربانيان جنگ وابسته به سازمان ملل و اتحاديه اروپا، جشنواره بينالمللي كرونا كارپات۶۱۰۲، جايزه اركيده طاليي و فيلم منتخب مردمي از جشنواره ترن ُپيل ۶۱۰۲ اوكراين را به دست آورده و فيلم افتتاحيه جشنواره بينالمللي ‪Dream City۲۰۱۶««‬ بوده است. اين فيلم قصه دختري را به تصوير ميكشــد كه خانه و خانوادهاش

گي، نابينايي و حتي از دســت دادن قدرت تكلم را تجربه ميكند در نهايت ميتواند آرامش و عشــق را در گوشهاي ديگر از دنيا در كنار مردمي كه خود آسيبديده از جنگ هستند، بيابد.

نازنين احمدي شاهپورآبادي بازيگر زن نقش اصلي اين فيلم است كه در كنار ديگر بازيگران اروپاي شرقي از جمله الكساندر ايگناتوشا، ِدميتُر لِنارتوويچ، تاتيانا يوريكووا، گالينا يابلونسكا و نََظر ِرگوش به ايفاي نقش پرداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.