برادران كوئن با نتفليكس همكاري ميكنند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- جوئل و اتان كوئن فيلمسازان برنده اسكار پخش سريال وسترن خود را به نتفليكس واگذار كردند. گفته شــده اين وسترن منتخب كه جديدترين كار اين دو برادر است، به صورت آنالين پخش ميشود.

برادران كوئن كه براي ســاخت تريلرهايي چون «فارگو» و «جايي براي پيرمردها نيست» شهرت جهاني دارند، چندي پيش اعالم كردند اولين پروژه تلويزيوني خود را با عنوان «تصنيف باستر اسكراگز» بر مبناي فيلمنامهاي از خودشان جلوي دوربين ميبرند.

اين وسترن منتخب شش قسمتي با بازي تيم بليك نلسون در نقش باستر ساخته ميشود. قرار است اين سريال سال ۸۱۰۲ و توسط نتفليكس پخش شود. اين تصميم پس از موفقيت پخش سريال «فارگو» توسط نتفليكس گرفته شده است. «فارگو» با الهام از فيلم ۶۹۹۱ برادران كوئن به همين نام ساخته شد. برادران كوئن تنها تهيهكنندگان اجرايي سريال «فارگو» بودند و در نوشتن فيلمنامه يا كارگرداني اپيزودها نقشي نداشتند.

طبق اعالم نتفليكس سريال جديد اين دو برادر با شش قصه متفاوت ساخته ميشود و جوئل و اتان كوئن هم تهيهكننده اجرايي و هم نويسنده و كارگردان اين پروژه خواهند بود.

اين در حالي اســت كه همين هفته ديويد لترمن نيز با ساخت يك سريال متشكل از شش مصاحبه راهي نتفليكس شده است.

برادران كوئن پيشتر فيلم «شهامت واقعي» را در ژانر وسترن ساخته بودند. نتفليكس در كنار آمازون و تايموارنر اينكز و اچبياو ميلياردها دالر صرف خريد يا تهيه فيلمهاي خودش كرده تا آنها را به صورت آنالين در اختيار مخاطبانش بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.