تاخير همهپرسي استقالل كردستان عراق

Jahan e-Sanat - - News -

الجزيره- وزير خارجه آمريكا از رييس اقليم كردستان عراق خواست برگزاري همهپرسي استقالل را به تاخير بيندازد.

قرار است اين همهپرســي ۵۲ سپتامبر(سوم مهر) برگزار شود. اين همهپرسي الزامآور نيست بلكه درباره نظرسنجي از ساكنان استانهاي اربيل، سليمانيه و دهوك و ديگر مناطق مورد مناقشه است. وي در پاسخ به اظهارات تيلرسون گفت: در صورت به تاخير انداختن همهپرسي چه جايگزينها و ضمانتهايي براي مشخص كردن سرنوشت و آينده ساكنان اين اقليم وجود دارد. تيلرسون همچنين از اعزام هيات اقليم كردستان به بغداد براي حل مشكالت سياسي موجود از طريق مذاكره استقبال كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.