„پیروزی„آرســنال„برابر„لســتر„در„دیدار„افتتاحیه„لیگ„ جزیره

Jahan e-Sanat - - News -

در دیدار افتتاحیه لیگ برتر انگلیس آرســنال و لسترســیتی در ورزشــگاه امارات به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت توپچیهای لندن موفق به کسب پیروزی در اولین گام خود شدند. آرسنال موفق شــد در دیداری بسیار زیبا و پر گل که به طرز شگفتآوری غیرقابل پیشبینی تصور میشــد، لستر را شکست دهد و سه امتیاز ابتدایی فصل را کسب نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.