مهمان„امرو „ز:„آلفرد„هيچكاك

سرگيجه

Jahan e-Sanat - - News -

آلفرد هيچكاك در چنين روزي در سال۹۹8۱به دنيا آمد. هيچكاك بيشتر در زمينه فيلمهاي معمايي و دلهرهآور فعاليت داشــت. هيچكاك طي شش دهه، در ساخت بيش از پنجاه فيلم شركت داشت (از فيلمهاي صامت تا فيلمهاي تكنيكالر) و تا به امروز به عنوان سرشناسترين و محبوبترين كارگردان فيلمهاي سينمايي شناخته ميشود. از فيلمهاي معروف او ميتوان به سرگيجه، پنجره پشتي، شمال تا شمالغربي، رواني، بدنام، ربهكا و پرندگان اشاره كرد. او در سال ۶۵۹۱ تابعيت اياالت متحده آمريكا را پذيرفت. مجله مووي ميكر (فيلمساز) هيچكاك را تاثيرگذارترين فيلمساز همه دورانها معرفي كرد و اكثريت قريب به اتفاق، او را يكي از مهمترين هنرمندان تاريخ سينما ميشناسند. نشريه معتبر سينمايي سايتاند ساوند آلفرد هيچكاك را، بهترين كارگردان تمام ادوار سينماي انگلستان معرفي كرده است. مجله سينمايي توتال فيلم او را بزرگترين كارگردان سينماي جهان در تمام دورانها برگزيد. در نظرسنجي بنياد فيلم آمريكا چهار فيلم آلفرد هيچكاك به نامهاي سرگيجه، رواني، شمال از شمالغربي و پنجره پشتي در فهرست ۰۰۱ فيلم برتر تاريخ قرار گرفتند. هيچكاك فيلم سرگيجه را كه بدونشك يكي از بهترين فيلمهايش است، براساس داستان «از ميان مردگان» نوشته بوالو- نارسژاك ساخت. اين فيلم كه از اولين نمونههاي عالي فيلمهاي تغيير شخصيت و جنايتهاي پيچيده و از پيش طرحريزي شده بود توجه همگان را جلب كرد. فيلم شمال با نورثوست نيز فيلمي جالب و سنگين از نوع تريلرهاي سياسي، جنايي با رگههايي از طنز خاص هيچكاكي بود كه هيچكاك آن را با هزينهاي زياد براي كمپاني «ام. جي. ام» (مترو گلدوين ماير) ساخت. موفقيت اين فيلم موجب شد كه هيچكاك با سربلندي وارد دهه ۰۶۹۱ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.