علياصغر مونسان معاون رییس جمهور شد؛ مدیر نمونه قالیباف در سازمان میراث فرهنگی،گردشگریوصنایعدستی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فاطمه روشن- »عضو هياتمديره باشگاه پرسپوليس، چهره سال صنعت ساختمان در گروه »مديران دولتي«، معاونت اجرايي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.