نواز شریف خواستار انقالب در پاکستان شد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشیتدپرس- نخستوزیر عزل شده پاکستان در جمع حامیانش در الهور خواستار یک تغییر و انقالب در کشورش شد تا از حفظ حرمت آرای رایدهندگان اطمینان حاصل شود.

نواز شریف در پایان سفر چهار روزه خود که از اسالمآباد آغاز شد و در الهور به اوج رسید، در جمع دهها هزار نفر از حامیانش در نزدیکی آرامگاه معروف داتا دربار سخنرانی کرد. او که از سوی دادگاه عالی پاکستان به علت عدم صداقت در افشای داراییهایش ردصالحیت شد، گفت، حین سفر متوجه شده که شهروندان به این رای اعتراض دارند و او از حامیانش خواست تا منتظر اقدام بعدی او باشند. با این حال، او توضیحی در این رابطه نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.