موفقيت تازه گروه پاپيون در لهستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا- گروه نمايش پاپيون كه پيش از اين در جشــنوارههاي داخلي و خارجي زيادي شــركت كرده و جوايز مختلفي دريافت كرده بود، در جشنواره «پروكانترا»ي لهستان هم موفق شد جايزه بزرگ جشنواره را از آن خود كند. گروه نمايش پاپيون با نمايش «هيدروليز نطفه جنون» به نويسندگي و كارگرداني حسين رحيمي در جشنواره «پروكانترا»ي لهستان شركت كرده بود و بازيگران آن عالوه بر هنرمندان معلول سندرم داون، بازيگران حرفهاي هستند. اين نمايش، موضوع فرياد زنان در برابر خشونتهاي مشترك جاري در جهان را به تصوير ميكشد و موفق شده با اجرايي تاثيرگذار جايزه بزرگ اين جشنواره را از آن خود كند.

بازيگران نمايش، مهران قندهاري، سارا ميري و يحيي توسلي هستند. ديگر عوامل نمايش عبارتند از: ولي توســلي به عنوان سرپرست گروه، سعيد حسنلو به عنوان مشاور كارگردان، مولود ابراهيمي به عنوان مشاور روانشناس و علي زارعي به عنوان مشاور تهيه.

گروه نمايشي پاپيون بعد از موفقيت در جشنواره لهستان، براي اجرا در ايتاليا و اتريش آماده ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.