شرکت گاز استان گلستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شرکت گاز استان گلستان مفتخر است که در هفته دولت تعداد 78 پروژه گازرسانی را با هزينهای بالغ بر 232 میلیارد ريال مورد افتتاح و کلنگزنی قرار داده است. مشترکینگرامی: برای محکم کردن شیلنگهای گاز متصل به وسايل گازسوز حتما از بستهای فلزی مناسب استفادهنمايید. روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.