تركيه خلبان سوري را آزاد كرد

Jahan e-Sanat - - News -

تركيه خلبان سوريه يك جنگنده ميگ ۱۲ را كه در خاك اين كشور سقوط كرده بود، ديروز آزاد كرده است.

دادگاه استان هاتاي تركيه دستور آزادي محمد صوفان، خلبان يك جنگنده سوري ميگ ۱۲ را كه در ماه مارس در خاك تركيه سقوط كرده بود، صادر كرده است. براساس اين گزارش محاكمه اين خلبان كه به تعرض به قلمرو تركيه و فعاليتهاي جاسوسي متهم است، ادامه خواهد داشت. در چهارم مارس سالجاري ميالدي گروه احرارالشام اعالم كرد كه يك جنگنده ميگ ۱۲ ارتش سوريه را در مناطق مرزي سوريه و تركيه هدف قرار داده است. خلبان اين جنگنده پس از هدف قرار گرفتن هواپيمايش خود را بيرون انداخته و توانست در خاك تركيه به زمين بنشيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.