گوشي فوق امنيتي شركت پيوريسم با سيستمعامل لينوكس

Jahan e-Sanat - - News -

شركت پيوريســم )Purism( در نظــر دارد گوشــي Librem را با سيستمعامل لينوكس PureOS و ضريب امنيتــي فوقالعاده باال به بازار عرضه كند.

شــركت Purism درست پس از عرضه لپتاپهاي لينوكسي و ضدهك خود كه سال گذشته با استقبال شديد مردم همراه شــد، اعــالم كرد بودجه ۵/۱ميليون دالري بابت توليد گوشي هوشــمند Librem را به دســت آورده است. براساس اعالم اين شركت آمريكايي مستقر در سانفرانسيسكوي جنوبي، ليبرم ۵ از همه لحاظ امنيت كاربر را برقرار ميكند و اين ويژگي را مديون سختافزارهاي منحصر به فرد، پشتيبانيازپلتفرملينوكسي PureOS و كدهاي برنامهنويسي ضدهك مرتبط با شــبكههاي ارتباطي است. برخي كارشناسان گفتهاند عرضه گوشياي با چنين سطح امنيتي در نوع خود جذاب است اما به نظر ميرسد صاحبان ليبرم ۵ از يكسري اپليكيشنهاي محبوب و حتي ســرويسهاي پــر مخاطب گوگل، فيسبــوك، توئيتر ...و محروم شوند. اين در حالي است كه پيوريسم اعالم كرده گوشــي Libremمثل گوشــيهاي هوشــمند ديگر هزاران اپليكيشن كاربردي را دربر ميگيرد و از شبكههاي ارتباطي نسل دوم، سوم و چهارم براي برقراري مكالمات صوتي و تصويري پشتيباني ميكند.

به گزارش زوميت، بد نيست به اين نكته هم اشــاره كنيم كه اين موبايل ۰۰۶ دالري قرار است در ژانويه 9۱۰۲ به كشورهاي مختلف صادر شود، ضمن اينكه كاربران حرفهايتر ميتوانند از باندلهاي متنوع اين گوشــي شامل مانيتور، صفحهكليد و ماوس بهرهمند شوند. بنابراين ميتوان انتظار داشت كه رقابت با دكس سامسونگ گلكسي S8 (فناورياي كه گوشــي را به پي سي تبديل ميكند) براي Librem كار چندان دشواري نباشد!گرچه اين گوشي كاربران خاصي را هدف قرار داده و به گفته شركت پيوريسم هرگز قصد ندارد كل سهم بازار فروش گوشيهاي هوشــمند را به چنگ آورد اما برآورده كردن نياز كاربران اين روزها كار چندان راحتي نيست و بايد منتظر ماند تا ديد

Librem در عمل ميتواند رگ خواب كاربران را بهدســت آورد يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.