تامینآبشربازتصفیهخانهسنگر

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر امور آبفای لنگرود از وقوع سیل و خسارت وارده به تاسیسات آب این شهرستان خبر داد. ضیاء علوی، مدیر امور آبفای لنگرود با اشاره به بارش شدید باران و طغیان شلمانرود اظهار داشت: براساس برآورد اولیه حدود۰۱ میلیارد ریال به تاسیسات آب شهر لنگرود خسارت وارد شد. وی در ادامه افزود: در این حادثه۱۱ حلقه از چاههای لنگرود و خطوط انتقال که آب۰۴ درصد شهر را تامین میکند از حدود۰۱ درصد تا تخریب کامل داشته است. گفتنی است با توجه به اهمیت موضوع ساالری استاندار، حسینی مدیرعامل آبفای گیالن، جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود و جمعی از مدیران استانی و شهرستان از محل حادثه بازدید کردند و مدیرعامل آبفای گیالن تصریح کرد: تا بازسازی کامل تاسیسات آب لنگرود، آب شرب مورد نیاز شهروندان از تصفیهخانه سنگر تامین خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.