کمک‌۲میلیارد‌ریالی‌بانک‌پارسیان‌به‌ زلزل ‌هزدگان

Jahan e-Sanat - - اخبار -

در پی رویداد ناگوار زلزله درمناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه، مسووالن و کارکنان بانک پارسیان مبلغ دو میلیارد ریال برای کمک به زلزلهزدگان اختصاص دادند. به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک ضمن ابراز همدردی با زلزلهزدگان غرب کشور، آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی و کمک به هممیهنان زلزلهزده اعالم میدارد. به همین منظور شماره حساب ‪۱۰۲ ۸۰۶-۰۹۹۹۹۹۰۰-‬ و شماره کارت ۴۶۲۱۴۶۰۱۲۱۶۰۱۲۲۶ به نام کمکهای مردمی جمعیت هــالل احمر را جهت واریز کمکهای نقــدی اختصاص داده و از ملت نیکاندیش ایران دعوت میکند در این امر انسانی مشارکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.