افشای ارتباط پسر دونالد ترامپ با ویکیلیکس

Jahan e-Sanat - - اخبار -

پایگاه افشاگر ویکیلیکس در سال۶۱۰۲ در جریان انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در پی تماسهایی با تیم دونالد ترامپ بوده و از قرار معلوم در تماس با پسر ارشد او موفقیت داشته است.

در جریان بررسی ماجرای تالش روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده آمریکا معلوم شده است که پسر ارشد دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی با پایگاه افشــاگر ویکیلیکس تماس داشته است. اکنون دونالد ترامپجونیور پیامهایی را منتشر کرده که از طریق توئیتر میان او و ویکیلیکس رد و بدل شده است.

پایگاه افشاگر ویکیلیکس در جریان کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری در آمریکا ایمیلهای اردوی دموکراتها پیرامون هیالری کلینتون را هک و منتشر کرد. این امر به وجهه خانم کلینتون آسیب زد. سرویسهای اطالعاتی آمریکا روسیه را متهم کردند که در هککردن ایمیلها دست داشته است.

اکنون از پیامهای منتشرشده توسط پسر دونالد ترامپ معلوم میشود که ویکیلیکس چندین بار از او سوال کرده است. نخستین سوال به یک کمیته فعال سیاسی مربوط است و دونالد ترامپجونیور پاسخ داده که نمیداند کیست اما درباره آن پرسوجو خواهد کرد.

دومین بار ویکیلیکس از پسر ترامپ خواسته کامنتی علنی درباره گزارشی در مورد کلینتون بنویسد. پسر ترامپ پاسخ داده که این کار را کرده است.

در مورد یک افشاگری که به جزییات آن اشاره نشده است، ویکیلیکس در سومین پیام، پرسیده چه کسی پشت افشاگری است اما از پسر ترامپ پاسخی دریافت نکرده است. ویکیلیکس بعدها نوشته است: «هی دونالد، عالیست که تو و پدرت درباره افشاگریهای ما صحبت میکنید. توصیه میکنیم که پدرت این لینک را توئیت کند وقتی از ما نام میبرد». ترامپجونیور دو روز بعد آن لینک را پخش کرده است. از آن پس پاسخی از سوی او به ویکیلیکس داده نشده و فقط پیامهای ویکیلیکس دیده میشود.

برای نمونه کاربر حساب توئیتری در اکتبر۶۱۰۲ به پسر ترامپ پیشنهاد کرده که برگه توضیح مالیاتی پدرش را به ویکیلیکس بدهد تا آنها آن را منتشر کنند. همچنین توصیه شده اگر ترامپ در انتخابات شکست خورد، نباید تسلیم شود بلکه باید به نتیجه اعتراض کند. وکیل دونالد ترامپجونیور گفته است انتشار این پیامها نگرانکننده نیست. مایک پنس، معاون ترامپ هم در این میان گفته است از تماس میان پسر ترامپ با ویکیلیکس اطالعی نداشته است.

جولیان آسانژ، فعال ویکیلیکس نخست اعالم کرد که نمیتواند این خبرها را تایید کند اما سپس از آنها دفاع کرد. به گفته او ویکیلیکس میخواهد برخی انسانها را متقاعد کند که شفافیت به نفع آنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.