اتحادیه اروپا از حریری خواست به لبنان بازگردد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ایسنا- مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم کرد که این اتحادیه خواهان عدم هرگونه مداخله خارجی در لبنان است.

فدریکا موگرینی در سخنانی در پی نشست وزیران خارجه عضو اتحادیه اروپا در بروکسل خاطرنشان کرد، پس از استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان اتحادیه اروپا خواهان این است که هیچگونه مداخله خارجی در لبنان صورت نگیرد. وی گفت، اتحادیه اروپا بر این باور است که باید از ورود درگیریهای منطقهای به این کشور اجتناب شود. موگرینی تصریح کرد: باید از وارد کردن نزاعهای منطقهای و تنشها به لبنان اجتناب شود و باید این تنشهای منطقهای خارج از لبنان باقی بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.