برگزاريجشنواره000۲ شركتمخابرات دراستانمركزي

Jahan e-Sanat - - اخبار -

جشنواره 2000 مخابرات منطقه مركزي با هدف كاهش عدم وصول تلفن ثابت و تشويق مشتركين به پرداخت غيرحضوري و به موقع قبوض آغاز شد. در اين جشنواره كه از مردادماه سالجاري شروع شده و تا پايان سال ادامه خواهد داشت، يك دستگاه پژو 206 و دهها گوشي هوشمند به مشتركيني كه تا بيستم هرماه نسبت به پرداخت بدهي خود كنند، به قيد قرعه اهدا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.