ژنرال آمريكايي: از منبج خارج نميشويم

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز-„به گفته يك مقام ارتش آمريكا، اياالت متحده قصد ندارد نيروهاي خود را از پيرامون منبج بيرون ببرد. اين مخالفتي آشكار با دعوت دولت تركيه به شمار ميرود. ژنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد فرماندهي مركزي ارتش آمريكا گفت كه اياالت متحده قصد ندارد نيروهاي خود را از پيرامون شهر منبج در شمال سوريه بيرون ببرد. وي در جريان سفرش به خاورميانه اين اظهارات را بيان كرد. دولت تركيه اعالم كرده قصد دارد هجوم به منطقه كردنشين عفرين را به منبج گسترش دهد. در همين راستا تركيه از نيروهاي مسلح آمريكا خواسته بود بيدرنگ از شهر منبج و پيرامون آن عقبنشيني كنند. اين مناطق در دست پيشمرگهاي كرد وابسته به يگانهاي مدافع خلق هستند كه از حمايت مالي و تسليحاتي اياالت متحده برخوردارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.