واسطه گری مالی به جای بانک

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه اقتصادی- صدای نواخته شدن زنگ سیاستهای تحریمی آمریکا علیه ایران در گوشه و کنار جهان به گوش میرسد؛ آمریکا میگوید برای ایران نقشهها دارد و همه راههای ارتباطی مالی ایران با جهان را میبندد؛ اما متحدان اروپایی برجام میگویند به دنبال اعمال بستری جدید برای گسترده کردن پهنه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.