دیوید بکام به دنبال جذب مسی برای تیمش

Jahan e-Sanat - - News -

ورزش ســه- نشــریه تایمز مدعی شد که باشگاه میامی که متعلق به دیوید بکام اســت، در نظر دارد در شــروع فعالیت خود در سال ۰2۰2، لیونل مسی، فوقستاره بارسلونا را به خدمت بگیرد.

باشــگاه میامی که متعلق به دیوید بکام است، اخیرا نام اصلی و نشان خود را رونمایی کرد و اعالم شد که این باشگاه در سال ۰2۰2، قصد دارد فعالیت خود را در لیگ حرفهای فوتبال آمریکا آغاز کند. حال نشــریات انگلیسی مدعی شدند که بکام در شروع کارش قصد دارد با خرید مسی استارت بزند.

بند فسخ قرارداد فعلی لئو، 626 میلیون پوند است و ستاره آرژانتینی در ســال ‪34 ۰2۰2،‬ ساله شده و وارد آخرین ســال قراردادش با بارسا خواهد شــد. مســی که در حال حاضر ۱3 ســال دارد، به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال شــناخته میشود. در حالی که سیتی به دنبال جذب او بود، او ســال گذشــته قراردادش را با بارسا تمدید کرد. باشــگاه میامی قصد دارد شــروعی پر سر و صدا در دنیای فوتبال داشته باشد و انتقال لیونل مسی میتواند دقیقا همان چیزی باشد که مدیریت باشگاه، از جمله دیوید بکام به دنبال آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.